دانشگاه
واحد پذیرنده
دانشجو
رشته تحصیلی

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

08 اسفند 1401
اطلاعیه مهم برای دانشجویان شهرستان خوی

تمام دانشجویان شهرستان خوی این ترم بدون هزینه جایابی می شوند.

بیشتر بخوانید
08 بهمن 1401
تمدید ترم پاییز 1401

ترم پاییز 1401 تا 20 بهمن تمدید شد.

بیشتر بخوانید
16 شهریور 1401
ترم پاییز 1401 فعال شد

ترم پاییز 1401 در سامانه ملی کارآموزی قابل دسترسی است.

بیشتر بخوانید

فرآیند کارآموزی و کارورزی

ثبت درخواست کارآموزی

ثبت درخواست کارآموزی و انتخاب دانشگاه، رشته و جزئیات دیگر مربوط به دوره کارآموزی/کارورزی.

تایید کارآموزی از سوی مسئول دانشگاه

دانشگاه بعد از بررسی، درخواست‌های کارآموزی/کارورزی را تائید می‌کند و دانشجو می‌تواند به مرحله بعد برود.

پرداخت آنلاین

در این مرحله دانشجو هزینه جایابی را پرداخت می‌کند و یا از تخفیف‌های دانشگاهی (در صورت اختصاص دانشگاه) استفاده می‌کند تا به مرحله بعد برود

انتخاب محل کارآموزی توسط دانشجو

در این مرحله دانشجو واحدهای پذیرنده‌ای که می‌تواند دوره کارآموزی/کارورزی را در آن‌ها بگذارند را به همراه مشخصات کلی و آدرس حدودی و امتیاز واحد پذیرنده، مشاهده و انتخاب کند

تایید کارآموز توسط واحد پذیرنده

واحد پذیرنده درخواستهای دریافتی را پس از بررسی، تائید می‌کند و دانشجویانی که درخواستشان پذیرفته شود، به مرحله صدور معرفی نامه هدایت می‌شوند

صدور معرفی نامه دانشگاه به واحد پذیرنده

بعد از پرداخت هزینه جایابی، دانشگاه معرفی نامه‌ای به واحد پذیرنده ارسال می‌کند و دانشجو از تاریخ مشخص شده می‌تواند دوره کارآموزی/کاروزی را شروع کند

شروع کارآموزی

بعد صدرو معرفی نامه و تائید حضور دانشجو توسط واحد پذیرنده، وضعیت کارتابل دانشجو به شروع کارآموزی/کارورزی تغییر می‌کند

پایان کارآموزی

بعد پایان دوره کارآموزی/کارورزی و تائید واحد پذیرنده، وضعیت پرتابل به پایان دوره تغییر می‌کند

تکمیل فرم نظرسنجی و بارگذاری گزارش های پایان دوره

در این مرحله نیاز است دانشجو فرم نظر سنجی از واحد پذیرنده را تکمیل کند و گزارش کارآموزی/ کارورزی را در سایت بازگذاری نماید تا گواهی پایان دوره صادر شود

صدور گواهی های پایان دوره کارآموزی

بعد از بارگزاری گزارش‌های دانشجو، نمره دوره کارورزی/ کارآموزی دانشجو ثبت و گواهی پایان دوره از سمت واحد پذیرنده صادر می‌شود