دانشگاه
واحد پذیرنده
دانشجو
رشته تحصیلی

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

27 شهریور 1402
تمدید ترم تابستان 1402

ترم تابستان 1402 تا 15 مهر تمدید شد.

ادامه خبر
14 شهریور 1402
ترم پاییز 1402 فعال شد

ترم پاییز 1402 در سامانه ملی کارآموزی فعال شد.

ادامه خبر
12 تیر 1402
ترم زمستان 1401 و بهار 1402 تمدید شد

تا پایان تیر 1402 ترم ترم زمستان 1401 و بهار 1402 تمدید شد

ادامه خبر

فرآیند کارآموزی و کارورزی

ثبت درخواست کارآموزی

ثبت درخواست کارآموزی و انتخاب دانشگاه، رشته و جزئیات دیگر مربوط به دوره کارآموزی/کارورزی.

تایید کارآموزی از سوی مسئول دانشگاه

دانشگاه بعد از بررسی، درخواست‌های کارآموزی/کارورزی را تائید می‌کند و دانشجو می‌تواند به مرحله بعد برود.

پرداخت آنلاین

در این مرحله دانشجو هزینه جایابی را پرداخت می‌کند و یا از تخفیف‌های دانشگاهی (در صورت اختصاص دانشگاه) استفاده می‌کند تا به مرحله بعد برود

انتخاب محل کارآموزی توسط دانشجو

در این مرحله دانشجو واحدهای پذیرنده‌ای که می‌تواند دوره کارآموزی/کارورزی را در آن‌ها بگذارند را به همراه مشخصات کلی و آدرس حدودی و امتیاز واحد پذیرنده، مشاهده و انتخاب کند

تایید کارآموز توسط واحد پذیرنده

واحد پذیرنده درخواستهای دریافتی را پس از بررسی، تائید می‌کند و دانشجویانی که درخواستشان پذیرفته شود، به مرحله صدور معرفی نامه هدایت می‌شوند

صدور معرفی نامه دانشگاه به واحد پذیرنده

بعد از پرداخت هزینه جایابی، دانشگاه معرفی نامه‌ای به واحد پذیرنده ارسال می‌کند و دانشجو از تاریخ مشخص شده می‌تواند دوره کارآموزی/کاروزی را شروع کند

شروع کارآموزی

بعد صدرو معرفی نامه و تائید حضور دانشجو توسط واحد پذیرنده، وضعیت کارتابل دانشجو به شروع کارآموزی/کارورزی تغییر می‌کند

پایان کارآموزی

بعد پایان دوره کارآموزی/کارورزی و تائید واحد پذیرنده، وضعیت پرتابل به پایان دوره تغییر می‌کند

تکمیل فرم نظرسنجی و بارگذاری گزارش های پایان دوره

در این مرحله نیاز است دانشجو فرم نظر سنجی از واحد پذیرنده را تکمیل کند و گزارش کارآموزی/ کارورزی را در سایت بازگذاری نماید تا گواهی پایان دوره صادر شود

صدور گواهی پایان دوره کارآموزی

بعد از بارگزاری گزارش‌های دانشجو، نمره دوره کارورزی/ کارآموزی دانشجو ثبت و گواهی پایان دوره از سمت واحد پذیرنده صادر می‌شود