نسخه جدید سامانه کارآموزی به زودی بارگذاری میشود

متن خبر: دانشجویان، مسئولین دانشگاه و واحدهای پذیرنده از این پس میتوانند با مراجعه به آدرس زیر اقدامات لازم را جهت ثبت نام و ورود در سامانه جدید انجام دهند و از تاریخ 23 آبان سامانه جدید راه اندازی خواهد شد.

بازگشت