افزایش سقف ظرفیت برای واحدهای پذیرنده کارآموز

واحدهای محترم پذیرنده کارآموزی که نیاز به اعلام ظرفیت بیش از حد در نظر گرفته شده برای هر واحد (10 نفر) دارند، می توانند از طریق راههای ارتباطی از جمله، ارسال تیکت، ایمیل، تماس تلفنی و مرکز تماس (داخل کارتابل) درخواست خود را اعلام کنند.

خاطر نشان می سازد درخواست افزایش تعداد ظرفیت می بایست با در نظر گرفتن امکانات موجود اعم از تجهیزات، فضای مورد نیاز و نیروهای انسانی برای آموزش کارآموزان محترم باشد.

 

بازگشت