پیاده سازی نسخه جدید سامانه ملی کارآموزی

پیاده سازی نسخه جدید سامانه ملی کارآموزی

به گزارش روابط عمومی: گروه کارآموزی پارک علم و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از راه اندازی نسخه جدید «سامانه ملی کارآموزی» خبر داد.

سامانه ملی کارآموزی با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند جایابی دانشجویان کشور در صنایع و واحدهای پذیرنده کارآموز از طریق درگاه اینترنتی   karamouz.irost.ir  به ارائه خدمت می پردازد. در حال حاضر بیش از دو هزار دانشگاه و بیش از بیست هزار واحد پذیرنده عضو سامانه ملی کارآموزی هستند.

اصلاح فرآیندهای موجود در سامانه، ارتقای کمی و کیفی گزارش گیری ها و افزودن قابلیت پایش مراکز تحت پوشش سرشاخه های اصلی دانشگاهی و پذیرنده های کارآموز، از جمله تغییرات مهم در نسخه جدید سامانه است.

همچنین در این نسخه قابلیت‌های دیگری نیز برای کارتابل دانشجویان، واحدهای پذیرنده کارآموزی و دانشگاه به شرح زیر افزوده شده است:

قابلیت‌های سامانه جدید برای دانشجویان

 • امکان ثبت اطلاعات پروفایل از جمله ثبت شرح حال مختصر، توانمندی‌ها، سطح زبان‌های خارجی و غیره
 • امکان جایابی براساس استان و تگ‌های کاربردی در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف
 • امکان انصراف از درخواست کارآموزی و ثبت مجدد درخواست کارآموزی
 • امکان ویرایش درخواست کارآموزی و اصلاح اطلاعات درخواست کارآموزی
 • امکان دریافت پیام های سامانه از طریق سامانه و یا پیامک و پست الکترونیکی

 

قابلیت‌های سامانه جدید برای واحدهای پذیرنده

 • امکان ثبت پروفایل اطلاعاتی و ثبت شرکت براساس تگ های کاربردی
 • امکان ثبت تگ برای ظرفیت برای جستجوی بهتر ظرفیت و جذب دانشجویان با گرایش‌های مشابه
 • امکان مشاهده پروفایل و روزمه دانشجویان درخواست دهنده
 • امکان دریافت پیام‌های سامانه از طریق سامانه و یا پیامک و پست الکترونیکی
 • امکان ثبت درخواست سرشاخه و یا زیرشاخه به منظور مدیریت کاربران زیرمجموعه

 

قابلیت های سامانه جدید برای دانشگاه‌ها

 • امکان مشاهده پروفایل و روزمه دانشجویان دانشگاه
 • امکان مدیریت واحد کارتابل دانشگاه و پذیرنده با یک نام کاربری و به صورت همزمان
 • امکان ثبت درخواست سرشاخه و یا زیرشاخه به منظور مدیریت کاربران زیرمجموعه
 • امکان توزیع مدیریت کارتابل به افراد مختلف و انجام عملیات
 • امکان اعطای نقش به افراد برای انجام عملیات مختلف به صورت دانشگاه یا واحد پذیرنده

دکتر روزبه عباس زاده معاون تجاری سازی و بازاریابی پارک، ضمن قدردانی و تشکر از تمام همکاران دخیل در راه اندازی سامانه، از دانشجویان گرامی دعوت نمود با استفاده از سامانه مذکور، از فرصت کارآموزی برای افزایش تجارب و مهارت‌های تخصصی خود و ایجاد آمادگی برای ورود به بازارکار بهره مند شوند.

بازگشت