تفاهم نامه سامانه کارآموزی با دانشگاه لرستان امضا شد

تفاهم نامه سامانه کارآموزی با دانشگاه لرستان امضا شد

به گزارش رسیده از گروه کارآموزی، همکاری متقابل در راستای تعیین محل کارآموزی دانشجویان دانشگاه لرستان در واحدهای پذیرنده کارآموزی، از طریق سامانه ملی کارآموزی مورد توافق پارک علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دانشگاه لرستان قرار گرفت.

دکتر سید احمد مظفری، رئیس پارک علم و فناوری و دکتر علی نظری رئیس دانشگاه لرستان در حاشیه نشست سراسری روسای دانشگاه های کشور ضمن خرسندی از ایجاد تعاملات دو طرفه در راستای اهداف ارتقا و توسعه کارآموزی در کشور، تفاهم نامه همکاری های مشترک در این خصوص را به امضا رساندند.

نشست روسای دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 10 تا 12 شهریور 1401 در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

بازگشت