تمدید ترم پاییز 1401

تمدید ترم پاییز 1401

به اطلاع کاربران محترم سامانه میرساند، بنا به درخواست تعداد زیادی از کاربران (دانشجویان و دانشگاه ها) مبنی بر عدم سپری کردن واحدهای کارآموزی در زمان مقرر در ترم پاییز، مهلت جایابی و تکمیل فرآیند دوره در سامانه ملی کارآموزی تا 20 بهمن 1401 تمدید شد.

 

بازگشت