ترم پاییز 1402 فعال شد

ترم پاییز 1402 فعال شد

قابل توجه دانشجویان و کاربران محترم سامانه ملی کارآموزی، ترم پاییز 1402 از امروز 14 شهریور در سامانه ملی کارآموزی شروع شد و تا پایان دی 1402 فعال می باشد.

بازگشت