تمدید ترم تابستان 1402

به اطلاع کاربران محترم سامانه می رساند به دلیل تقاضای مسئولین دانشگاه ها و دانشجویان محترم مبنی بر افزایش زمان برای گذراندن دوره کارآموزی، ترم تابستان 1402 تا 15 مهر 1402 تمدید شد.

بازگشت