قابل توجه واحدهای پذیرنده کارآموز در سامانه ملی کارآموزی

 قابل توجه واحدهای پذیرنده کارآموز در سامانه ملی کارآموزی

با توجه به بروز رسانی نسخه جدید سامانه ملی کارآموزی و عدم امکان انتقال ظرفیت های ترم قبل به ترم جدید، خواهشمند است نسبت به اعلام ظرفیت برای پذیرش دانشجویان در ترم جاری (زمستان 98 و بهار 99) در رشته و گرایش های مورد نیاز واحد پذیرنده خود، در اسرع وقت اقدام فرمایید.

بازگشت