جستجوی دانشگاه‌های حاضر در سامانه

در این قسمت می‌توانید دانشگاه‌هایی را که تا به حال در سامانه ملی کارآموزی و کارورزی ثبت نام کرده و آماده ارائه خدمات هستند، جستجو کنید.

نام استان شهرستان
آزاد اسلامی واحد ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
آموزشکده سما واحد میاندوآب آذربایجان غربی میاندوآب
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوی آذربایجان غربی خوی
آموزشکده فنی و حرفه ای سما آذربایجان غربی آذربایجان غربی ارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای سما ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
پردیس شهید رجایی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
جهاد دانشگاهی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
دانشکده فنی و مهندسی خوی آذربایجان غربی خوی
دانشکده فنی وحرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی سما واحد خوی آذربایجان غربی خوی
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قره ضیاالدین آذربایجان غربی قره ضیاءالدین
دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد آذربایجان غربی مهاباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تکاب آذربایجان غربی تکاب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی آذربایجان غربی خوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو آذربایجان غربی ماکو
دانشگاه آزاداسلامی مرکز چالدران آذربایجان غربی سیه‌چشمه
دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی آذربایجان غربی ارومیه
دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد آذربایجان غربی مهاباد
دانشگاه پیام نور مرکز نقده آذربایجان غربی نقده
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز مهاباد 1 آذربایجان غربی مهاباد
دانشگاه جامع علمی کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
دانشگاه علمی کاربردی مهاباد3 آذربایجان غربی مهاباد
دانشگاه علمی-کاربردی مهاباد1-مهاباد آذربایجان غربی مهاباد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی آذربایجان غربی ارومیه
دختران خوی آذربایجان غربی خوی
سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان غربی آذربایجان غربی ارومیه
علمی کاربردی بازرگانی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
علمی کاربردی مالیاتی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
علمی کاربردی میاندوآب آذربایجان غربی میاندوآب
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی آذربایجان غربی ارومیه
مرکز آموزش جامع علمی کاربردی امام حسین (ع) آذربایجان غربی ارومیه
مرکز آموزش شهید باکری آذربایجان غربی ارومیه
مرکز آموزش علمی کاربردی ایران پاش آذربایجان غربی ارومیه
مرکز آموزش علمی کاربردی بوکان آذربایجان غربی بوکان
مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی آذربایجان غربی آذربایجان غربی ارومیه
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
مرکز آموزش علمی کاربردی مهاباد آذربایجان غربی مهاباد
مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
مرکز عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
مرکز علمی کاربردی دهخدا تکاب آذربایجان غربی تکاب
مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان آذربایجان غربی آذربایجان غربی ارومیه
مرکز فولاد گستر سلماس آذربایجان غربی سلماس
مرکزآموزش علمی -کاربردی مهاباد 2 آذربایجان غربی مهاباد
موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه آذربایجان غربی ارومیه
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی میعاد آذربایجان غربی مهاباد
موسسه غیرانتفاعی آیین کمال آذربایجان غربی ارومیه